برچسب: Construction Theme

تولید فلنج استنلس استیل از سایز یک اینچ الی 24 اینچ

با توجه به تجربیات گذشته و به همت کادر فنی توانایی تولید اتصالات و فلنج فولادی و آلی‍اژی را مهیا نموده ایم . امید است بتوانیم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍شتیبان و همیار مناسبی برای صنایع کوچک و بزرگ در تمام این مرز و بوم باشیم .

This Century-Old Church Is Now a Cozy Home

Updating a historic home can come with challenges (like hidden surprises behind every demolished wall). So we can only imagine the effort required to convert an old space that was never actually meant to be a house. Luckily, the couple that now lives in this 1896 church had one convenient advantage they’re architects who had […]