برچسب: برچسب

نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي

نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي در روزهاي16 الي 19 ارديبهشت ماه برپا گرديد. اين  فرصت بسيار مغتنمي بود تا شركتهاي […]