يکی افتخارات شركت بنيان فولاد گوهر پارسيان توليد ميخهای استنلس استيل در قطرها وطولهای مختلف ودر فرمهای مته ای و ساده متناسب با سفارش مشتريان می باشد.

عمده مصرف اين ميخها در ساخت سازه های چوبی و در صنايع نفتي در شرايط ومکانهايی است که عدم اکسيد شدن ميخها از اهميت بسياری برخوردار می باشد.