تامين انواع شيرآلات(VALVES)

شیر دروازه‌ای Gate Valve
شیر سماوری با سیستم روانکاری Lubricated plug valves
شیر سماوری بدون سیستم روانکاری Non Lubricated plug valves
شیر توپی Ball valve
شیر یکطرفه Check Valve
شیر پروانه‌ای Butterfly Valve
شیر بشقابی یا کروی Globe valve
شیر سوزنی Needle Valve
شیر دیافراگمی Diaphragm Valve
شیر قطع خودکار جریان Excess flow valve

شير قطع و وصل برقيsolenoid valve

شير گيوتيني  knife valve

شير اطمينان Safety valve

شیرهای تنفسی Brether valve